Byggeopgaver

Brøndby Hallen,
Boligselskaber,
Altanparti udskiftning i større etageejendomme,
Forsikringsskader,
Større og mindre byggeopgaver på Carlsberg.
Arbejde på diverse skoler, institutioner m.m. i Brøndby kommune,
Diverse opgaver i private hjem.