Byggeopgaver

  • Brøndby Hallen
  • Boligselskaber
  • Altanparti udskiftning i større etageejendomme
  • Forsikringsskader
  • Større og mindre byggeopgaver på Carlsberg
  • Arbejde på diverse skoler, institutioner m.m. i Brøndby kommune
  • Diverse opgaver i private hjem